Wszystko o muzeach


Muzea są obecne w życiu człowieka od czasów starożytnych, kiedy to dawni Grecy stworzyli Muzeum Aleksandryjskie a także legendarną Pinakotekę. Niemniej jednak, nie zapominajmy również i o tym, że placówki te zmieniły się na przestrzeni wieków, co zaowocowało powstaniem szeregu rozlicznych rodzajów punktów tego rodzaju. W konsekwencji selekcji pod wieloma względami – lokalizacyjnymi, poruszanej tematyki, zbiorów i ich ilości, zarządzania – wydziela się całą masę rozmaitych muzeów.

Biorąc pod lupę organizację jednostki kultury jaką jest muzeum, a więc innymi słowy- koncentrując się na podmiocie prowadzącym, wyszczególnia się muzea państwowe oraz muzea samorządowe. Pierwsze z nich jak wskazuje na to już samo nazewnictwo tworzone jest przez rząd i jego administrację, która też placówką zarządza. Przykładem takiego muzeum jest Muzeum Wojska Polskiego. Muzea samorządowe z kolei formowane są przez jednostki samorządu terytorialnego, a jego przykładem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Mniejsza ilość, ale jednak również występujące w Polsce są muzea prywatne, gdzie podmiot prywatny posiada pełne prawa do prowadzenia i udostępniania danych zbiorów. Na koniec jeszcze krótka wzmianka o tak zwanych muzeach społecznych, które opierają się na grupowaniu ludzi zamieszkujących dany rejon, w tym mowa chociażby o Muzeum Społecznym Gminy Niebylec.

Ze względu na to, jakiej kategorii eksponaty i zbiory znajdują się w muzeach, wyróżnia się muzea artystyczne, muzea archeologiczne, placówki etnograficzne, historyczne, literackie, biograficzne, martyrologiczne, geologiczne i przyrodnicze, a także szereg innych.