Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Na terenie Warszawy działa cała masa rozmaitych placówek muzealnych, wśród których bardzo popularne jest Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, czyli PMA. To miejsce, które śmiało można określić jako instytucję kultury o charakterze narodowym, powstałe w roku 1928. Jego podstawą okazuje się ekspozycja złożona ze zbiorów Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych.

W 1958 roku placówką główną Państwowego Muzeum Archeologicznego stał się Arsenał Królewski w stolicy. W roku 1929 natomiast zaczęto wydawać Wiadomości Archeologiczne, z kolei w 1951 roku natomiast Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne. Na dziś dzień warto wspomnieć o tym, że to obiekt realizujący działalność bazującą w dużym stopniu na wykopaliskach prowadzonych w różnych częściach kraju. Ponadto dochodzi tam do publikowania oraz opracowywania badań. Wszystko to jest ściśle połączone dziedziną archeologii. Muzeum to trudni się również popularyzacją prahistorii. Działania na rozległą skalę prowadzone są tak w regionalnych obszarach, jak również istnieje szereg akcji zagranicznych. Musimy dodać, że w muzeum prowadzone są także zajęcia muzealne, wyświetlane rozliczne projekcje filmowe oraz pokazy. Widać archeologię żywą, przygotowywane są pokazy z zakresu obróbki surowca i rozliczne techniki specjalistyczne. Do najpowszechniejszych działów PMA zalicza się między innymi Dział Epoki Kamienia, Dział Epoki Żelaza, Dział Archeologii Bałtów, Pracownię Paleolitu i Mezolitu, czy też Dział Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza.