Muzeologia


Do popularnych rodzajów kierunków studiów należą w dzisiejszych czasach w naszym kraju między innymi prawo, medycyna, pedagogika. Niemniej jednak, wcale nie trzeba poświęcać się szerokiej dyscyplinie wiedzy, aby móc cieszyć się w przyszłości ciekawą pracą. Jednym z bardzo interesujących rodzajów fakultetów okazuje się muzeologia. Wąska sfera, Biuro rachunkowe katowice ale bardzo przydatna. Więcej w dalszych akapitach.

Muzeologia stanowi dziedzinę wiedzy, która jest gałęzią pomocniczą historii. Ponadto wykazuje bardzo wiele wspólnego z architekturą muzeów. Możemy też dostrzec pewne związki z zarządzaniem i komunikacją. Warto też stwierdzić, iż muzeum jest mocno połączone z wiedzą o społeczeństwie oraz kulturą i sztuką szeroko rozumianą. Uczący się na tym kierunku uczestniczą w zajęciach bazujących na badaniach, seminariach, konserwacjach, obserwacji roli muzeum, opanowywaniu sposobów animacji, prezentacji, funkcjonowania muzeum. Uwaga poświęcana jest zarówno placówkom muzealnym w kraju, jak zagranicznym ośrodkom sztuki.

Studenci zapoznają się przede wszystkim z takimi przedmiotami ja Wstęp do muzeologii i muzealnictwa, Obiekt, opis i dokumentacja, Zasady planowania i projektowania wystaw. Niezbędne jest tez uczenie się Historii sztuki starożytnej oraz wczesnochrześcijańskiej, zajęcia biblioteczne i praktyki w rozmaitych punktach bibliotecznych. Po pozytywnym zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu, możliwa jest praca w muzeach, ale nie tylko. Można również zatrudniać się do prac inwentaryzacyjnych oraz dokumentowych i administracyjnych w zakresie muzeum. Dodatkowo, warto też wspomnieć o opcjach prowadzenia działań edukacyjnych.