Lekcje w muzeum


W muzeum nie musisz się nudzić, a tego rodzaju placówki potrafią uczyć i to bardziej efektywnie niż nie jeden skrupulatnie opracowywany podręcznik. O ogromnej roli muzeum dowiesz się więcej w poniższych częściach naszego tekstu.

Punkty muzealne są idealnymi placówkami do tego, żeby organizować w nich lekcje uczniów w każdym przedziale wiekowym. Mają one nad tradycyjną formą zajęć dużą przewagę, ponieważ nie da się ukryć, że lekcje w murach szkolnych najzwyczajniej w świecie nudzą, męczą, a co innego jest zapoznawać się z teorią a z praktyką. Ćwiczenie czyni mistrza, a nie zapadnie w pamięć bardziej nic innego jak ujrzenie eksponatu i utrwalenie jego wyglądu, cech typowych i charakterystycznych. W związku z tym, warto aby szkoły wprowadzały tak zwaną pedagogikę muzealną, a więc lekcje w muzeum, jakie będą sposobem na dopełnienie w zręczny sposób wiedzy teoretycznej przekazywanej uczniom na klasycznych lekcjach w szkole.

Wydaje się, że skoro w muzeum są starocie, to przecież z reliktami przeszłości związana jest jedynie historia i z nią w zakresie szkolnej edukacji łączyć można lekcje z zakresu pedagogiki muzealnej. Otóż okazuje się, że niekoniecznie ogranicza się to wyłącznie do praktycznych zajęć historii. Równie dobrze na wizytę w muzeum warto zabrać dzieci w ramach lekcji języka polskiego, przyrody, czy też plastyki i muzyki – wszystko uzależnione jest od tego, jakiego rodzaju i typu placówki muzealne mamy w swej okolicy. Co więcej, pamiętajmy, że muzeum niewątpliwie nie tylko gromadzi i magazynuje, ale także stanowi punkt kultury, jaki stanowi swego rodzaju metodę komunikowania.