Zadania muzeum


Podstawowe zadania muzeum to gromadzenie i przechowywanie eksponatów i zbiorów. Przed tymi placówkami kulturalnymi stoi jednakże szereg rozlicznych innych zdań, o których wspomnimy szerzej w dalszych fragmentach.

Zacznijmy od tego, że istnieje muzealnych placówek jest regulowane według aktualnych przepisów prawnych na mocy ustawy podpisanej przez ministra kultury i sztuki. Trzeba mieć świadomość, że w związku z innowacyjnością działania wielu polskich punktów muzealnych, znacząca stała się rola muzeologii jako dziedziny kształcenia, dlatego też pojawił się termin pedagogika muzealna. To pokazuje, że muzeum ma być miejscem, w jakim można pobierać wiedzę i co bardzo ważne, dzieje się to bez konieczności przekazywania wiedzy teoretycznej. To na pewno z perspektywy uczniów będzie dużo ciekawszym rozwiązaniem.

Muzea mają także cel w postaci pozyskiwania zabytków, reliktów przeszłości, w zależności od tego, jaki jest dany charakter placówki i statut ośrodka. Warto także nadmienić, że muzea mają za rolę niezbędną troszczyć się o należyte warunki przechowywania gromadzonych obiektów po to, aby przekazywać je w murach muzealnych do wglądu pokoleniom następnym. Trzeba też podkreślić kluczową rolę muzeum w organizowaniu imprez kulturalnych, w tym masowych wydarzeń dla całych rodzin- dni otwartych, imprez plenerowych, czy też eventów cyklicznie przygotowywanych typu Europejska Noc Muzeów. Muzea mają też zadanie w postaci prowadzenia rejestrów oraz prezentowania zbiorów w celach czysto dydaktycznych. Organizują działalność wydawniczą, a ich obowiązkiem jest zapewnianie właściwego środowiska do tego, by społeczeństwo mogło spokojnie obejrzeć eksponaty.