Historia


Jako muzeum rozumie się specjalistyczny ośrodek kultury, jaki ma określone zadania do realizacji. Nadrzędnym celem okazuje się zbieranie materiałów i obiektów, a następnie ich przechowywanie oraz prezentowanie społeczeństwu w postaci ekspozycji stałych, wystaw okazjonalnych i czasowych, imprez masowych i szeregu innych wydarzeń.

Musimy wspomnieć o tym, iż dzisiejsze muzealne placówki jeszcze jakiś czas temu funkcjonowały pod nazwą gabinetów osobliwości. Dlaczego? Chyba ze względów oczywistych – w nich mieszczą się wielorakie rodzaje okazów, niepospolite zbiory, często pojedyncze egzemplarze, zatem zdecydowanie muzea mają wymiar nie tylko kulturowy, lecz również historyczny. Warto wspomnieć też o tym, że jest to interesujący sposób edukacji. Dydaktyka opiera się w tym zakresie na organizacji praktycznych lekcji muzealnych w ramach klasycznych zajęć przygotowywanych w murach szkolnych. Można w ten sposób urządzać lekcje nie tylko historii, ale również muzyki, plastyki i sztuki, a nawet języka polskiego, czy przyrody i WOSu.

W zakresie rozwoju muzeum należy natomiast podkreślić, że jest to ośrodek na przestrzeni minionych stuleci mocno zmieniany w swym charakterze i profilu funkcjonowania, ale jednak obecny z ludzkością już od okresu starożytności. W dawnej Grecji o muzeach było głośno, zaś pierwsze te ośrodki stworzono setki lat temu. Za najpopularniejsze starożytne punkty muzealne uznaje się Muzeum Aleksandryjskie oraz Pinakotekę. Z kolei na obszarze kontynentu europejskiego dominować one zaczęły wraz z początkiem siedemnastego wieku. Ogólnie, za pierwsze typowo europejskie muzeum przybliżone do współczesnej placówki tej kategorii uznaje się ośrodek sztuki z 1600 roku. W nim gromadzono tylko kolekcje prywatne, więc nie był to rodzaj muzeów ogólnodostępnych ja te współczesne.