Święto muzeów


Instytucja kultury jaką jest muzeum posiada od lat swą specjalną uroczystość, którą jest Noc Muzeów. W pełnej wersji to Europejska Noc Muzeów, co w języku niemieckim tłumaczy się jako Lange Nacht der Museen, a więc z angielskiego Long Night of Museum. To przedsięwzięcie kulturalne na skalę międzynarodową.

W wielkim skrócie ujmując, Noc Muzeów bazuje na prezentowaniu obiektów muzealnych, ich udostępnianiu zwiedzającym, a także ukazywaniu instytucji kultury czy galerii, które także jak muzea stricte mają rolę do spełnienia polegającą na krzewieniu wiedzy odnośnie dziedzictwa narodowego Polaków. Musimy także dodać, że jak wskazuje na to już samo nazewnictwo- Noc Muzeów to jest święto, które organizowane jest w godzinach nocnych.

By przyciągnąć jak najszerszą grupę oglądających, muzea na czas tego wydarzenia sporządzają wcześniej udostępniane atrakcje. Może to być na przykład warsztat, zabawa dla dzieci i młodzieży, piknik rodzinny, rozmaite seanse, prezentacje, koncerty muzyczne, przedsięwzięcia rozrywkowe, scenki rodzajowe, poczęstunki, otwarcie drzwi do pomieszczeń na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. Ponadto z reguły placówki te nie pobierają większych opłat, a nawet jeśli, to są to kwoty naprawdę symboliczne.

Po raz pierwszy Europejską Noc Muzeów zorganizowano w Berlinie. Miało to miejsce w roku 1997. Z czasem do wydarzenia przyłączyły się też inne miasta, nie tylko z rejonu Niemiec. W szczególności impreza spodobała się władzom Paryża i też zdecydowano się na jej wprowadzenie na obszarze Francji. Obecnie w Nocy Muzeów uczestniczy 120 miast na terenie całego kontynentu europejskiego.