Muzeum Narodowe w Warszawie


MNW czyli Muzeum Narodowe w Warszawie jest placówką kulturalną, która stworzona została na terenie stolicy już lata temu. Jej datę oficjalnego powstania przypisuje się rocznikowi 1862. Najpierw ośrodek ten działał jako Muzeum Sztuk Pięknych, jednakże niezależnie od przyjętego nazewnictwa, stanowił instytucję o charakterze narodowym, która była punktem kultury.

Co wyróżnia to jedno z najbardziej znaczących muzeów w historii Polski? Zobacz w dalszych fragmentach poświęconych tej tematyce. Otóż przejdźmy najpierw do szczegółowego omówienia, jakiego typu zbiory posiada owa placówka. I tak eksponaty warte obejrzenia mieszczące się na w ekspozycjach przygotowywanych przez Muzeum Narodowe w Warszawie to zwłaszcza wystawy sztuki starożytnej. Można przez to rozumieć eksponaty greckie, egipskie, rzymskie. Co więcej, nie możemy także pominąć licznych dzieł z zakresu malarstwa polskiego, w tym głównie do trzynastego stulecia. Jest tam również galeria malarstwa obcego, a zatem dzieła francuskie, włoskie, rosyjskie, niemieckie i holenderskie. W końcu, na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie, oddali swe prywatne kolekcje fundatorzy.

Obiekt, w jakim mieści się opisywane muzeum postawiono w latach 1927 – 1938. Autorem jego projektu jest Tadeusz Tołwiński, który współpracował przy koncepcji MNW z Antonim Dygatą. W 1933 roku wschodnia część placówki przekształcona została na Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W 1945 roku ośrodek kultury, który stanowi punkt niniejszych rozważać, został znacjonalizowany. W 2010 roku za zorganizowano wystawę Ars Homo Erotica, która była pierwsza na świecie przygotowywana przez instytucję o charakterze państwowej i w pełni została poświęcona tematyce sztuki homoerotycznej.