Rola muzeum w kulturze


W polskiej kulturze muzeum to jedna z najważniejszych jednostek sztuki, która przyczynia się w ogromnym stopniu do szerzenia wiedzy historycznej i utrwalania dorobku społeczeństwa polskiego z pokolenia na pokolenie.

Jak wygląda natomiast pojęcie muzeum w kontekście prawa polskiego i obowiązujących w nim ustaw? Ogólnie rzecz biorąc, trzeba przybliżyć, iż w dniu 29 czerwca 2007 roku doszło do wprowadzenia ostatnich i do dziś dnia wiążących zmian w zakresie ustawy o muzeach. Na podstawie aktualnego teraz dokumentu, należy podkreślić, iż muzeum stanowi jednostkę organizacyjną, która nie ma prowadzić w swych zadaniach do zarabiania, ale przechowywania wcześniej samodzielnie zgromadzonych wiadomości, materiałów, dokumentów, danych będących kulturalnym dorobkiem ludzkości. W grę wchodzą tu zarówno obiekty materialne, jak i niematerialne.

Biorąc pod uwagę powyższe, tworzeniu muzeów przypisuje się określone funkcje. serwis laptopów gdynia I tak przede wszystkim należy stwierdzić, iż wielkomiejskie placówki służą przedstawianiu kultury, a dzieje się to nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale i międzynarodowej, w wymiarze światowym. To świetna forma zaprezentowania całokształtu polskiego dziedzictwa. Regionalne muzea z kolei mają nieco inną rolę, a mianowicie w ich przypadku celem nadrzędnym jest zwłaszcza ukazywanie lokalnego regionu, najbliższej okolicy i rozsławianie jej dziedzictwa.

Do najważniejszych funkcji muzeów zalicza się przede wszystkim funkcję ochronną, funkcję edukacyjną oraz funkcję estetyczną. Pierwsza bazuje na zbieractwie obiektów nadających się do przyjęcia do magazynów muzealnych, ich porządkowanie, selekcjonowanie itd. Druga funkcja a więc edukacyjna ma charakter wychowawczy, naukowy oraz kulturalny, zaś funkcja estetyczna opiera się na formowaniu w oglądających zbiory muzealne wrażliwości na piękno otaczającej nas kultury, która została uwzględniona w dziedzictwie społecznym przekazanym oglądającym w muzeum.