Muzeum


Celem instytucji kulturalnej zwaną muzeum okazuje się zbieranie, a następnie magazynowanie danych, obiektów i dokumentów wykazujących w jakimś stopniu wartość artystyczną bądź historyczną, a bardzo często i artystyczną i historyczną jednocześnie.

Warto wiedzieć, iż w zależności od tego, jakiego rozmiaru jest placówka muzealna, wiele obiektów nie ogranicza się jedynie do suchego przechowywania informacji i materiałów. Bardzo często, co ma na celu zainteresowanie społeczeństwa i przyciągnięcia większego grona osób, organizowane są rozliczne rodzaje wystaw, ekspozycję, wydarzenia masowe, niekiedy zupełnie nieodpłatne. Wszystko to ma zachęcać do odwiedzania muzeów jak najczęściej. I tak musimy podkreślić ważną kwestię – muzeum to niekoniecznie placówka starodawna, staroświecka w swym charakterze. Wielokrotnie są w murach tejże instytucji przygotowywane rozliczne zajęcia także dla najmłodszych, co niewątpliwie pokazać ma już małym dzieciom, iż muzeum jest wartościową organizacją, jaka warta jest uwzględnienia jej w swej rozrywce.

Przyjrzyjmy się teraz natomiast bliżej samemu określeniu muzeum. Jest to wyraz zapożyczony z określenia łacińskiego, to jest musaeum oraz wykazuje związek z greckim terminem mouseion. W gruncie rzeczy to nic innego jak świątynia, która ma być skierowana do muz, do bóstw. Wspomnijmy także o tym, że muzeum to słowo funkcjonujące od dawien dawna, bowiem w starożytności posługiwano się nim w kontekście placówek o charakterze edukacyjnym. Za najbardziej powszechny uznaje się zaś ośrodek stworzony z inicjatywy Ptolemeusza I Sotera, co nastąpiło w roku 280 przed naszą erą i miało miejsce w Aleksandrii. Ponadto, placówka ta obejmowała także Bibliotekę Aleksandryjską.