Pedagogika muzealna


Jakiś czas temu powstał kierunek studiów zwany muzeologią. Dzisiaj natomiast można mówić już o rozlicznych odłamach tego fakultetu, co pociągnęło za sobą przede wszystkim fakt zrodzenia się rozlicznych gałęzi muzeologii. Jedną z nich jest osobna dziedzina, która uchodzi za stosunkowo młodą oraz bardzo często wyszczególnianą przez pedagogów, a mianowicie pedagogika muzealna.

Jej celem szczególnym okazuje się edukowanie poprzez realizację działalności muzealnej. Powstanie takiego odłamu w obrębie pedagogiki jak najbardziej podkreśla istotność punktów muzealnych, nie tylko z perspektywy dorobku narodowego, kulturowego, dziedzictwa jakie w sobie mieszczą, ale również ogromnej roli, jaką owe ośrodki sztuki mają w dzisiejszym systemie oświatowo-wychowawczym. Już dawno muzea przestały ograniczać swe funkcjonowanie wyłącznie do otwierania drzwi zainteresowanym ich wystawami, czy ekspozycjami.

Zdecydowanie można stwierdzić, że muzeum potrafi uczyć, więc o terminie pedagogika muzealna jak najbardziej można mówić. To tylko podkreśla wagę tego typu ośrodków kultury i sztuki. Jako placówka mocno zróżnicowana pod względem tematycznym, rozwijająca się dynamicznie, edukuje. Jest miejscem, które przybliża i dorosłym i młodym uczniom wartości sztuki, kultury, a także historię. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod prezentacji multimedialnych, a także ciekawie zaprojektowanych ekspozycji wizualnych posiadanych zbiorów, ośrodki muzealne są w stanie uczyć. Mogą docierać do świadomości i wyobraźni znacznie bardziej niż teoria wykładana w książkach.